Show simple item record

MEDICAL DEVICEdc.contributor.advisorTvarůžek Martin
dc.contributor.authorMálková Barbora
dc.date.accessioned2018-06-19T22:01:49Z
dc.date.available2018-06-19T22:01:49Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-767579389705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76990
dc.description.abstractV diplomové práce jsem se zaměřila na návrh hyperbarické komory pro jednu osobu. Zde jsem shledávala možnost a příležitost povýšit stávající řešení o estetickou a užitnou hodnotu a tím poskytnout nové moderní ztvárnění této progresivní technologie. V návrhu jsem zohlednila ekonomické a ekologické souvislosti, výrobu, skladování, snadnou montáž, údržbu, jednoduchost manipulace, intuitivní ovládání a také dodržení ergonomických zásad. V interiéru je stěžejní především dostatek prostoru, příjemná barevnost a pohodlnost. Pacient se uvnitř komory musí cítit spokojeně, komfortně a uvolněně. Výsledkem projektu je zařízení, které je prostorné, pohodlné a lze jej umístit do nemocnic nebo do domácností.cze
dc.description.abstractIn the diploma thesis I focused on the design of a hyperbaric chamber monoplace. Here I found the opportunity to promote existing aesthetic and utility value solutions and to provide a new, modern interpretation of this progressive technology. In design, I have taken into account the economic and ecological connections, production, storage, easy assembly, maintenance, simplicity of handling, intuitive control and also ergonomic principles. In the interior of chamber is important enough space, pleasant color and comfort. The patient must feel comfortable and relaxed inside the chamber. The result of the project is a spacious and comfortable facility. Which can be placed in hospitals or homes.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmedicínské zařízení,hyperbarická komora,léčba HBO,nemocniční zařízení,hyperbarická kapsle,kyslíková terapie,barokomoracze
dc.subjectmedical device,hyperbaric chamber,HBO therapy,hospital facilities,hyperbaric capsule,oxygen therapyeng
dc.titleMEDICÍNSKÉ ZAŘÍZENÍcze
dc.titleMEDICAL DEVICEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeAdámek Vít
theses.degree.disciplinePrůmyslový designcze
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record