Show simple item record

dc.contributor.authorVojtěch, Lukáš
dc.date.accessioned2018-01-26T10:24:19Z
dc.date.available2018-01-26T10:24:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74440
dc.description.abstractThis thesis deals with the search for and formulation of a theoretical approach to modelling the electrical conductivity of woven textiles and the experimental validation of the approach by measurements performed on woven textile samples. Drawing on these results, the thesis goes on to determine the electromagnetic shielding efficiency of nonhomogeneous 3D structures using modified approaches and succeeds in finding a new analytical description of the electromagnetic shielding efficiency of electrically conductive woven textiles. The proposed description applies to selected types of conductive woven textiles. The author’s basic observation is that woven textiles are structurally similar to metallic grids. The proposed modelling method was analytically validated for the different conductivity values of the yarns used; experimental validation was performed as well. This led to the identification of a set of usable conductivity values for yarns, for which these approaches are valid within a given error. In view of the new approaches to modelling the electrical conductivity and electromagnetic shielding efficiency of conductive textiles presented in this thesis, it is believed that these findings will significantly contribute to the body of interdisciplinary research and applications at the boundary between electrical engineering and materials science. The thesis describes the experiments performed and the development of applications of the proposed materials that span various branches of electronics and communications technologies and demonstrate application potential. The example and experiments presented here will certainly help the reader appreciate the scope and application potential of these materials, especially in the context of interdisciplinary cooperation. The thesis is also meant to serve as learning material for students and to be used for teaching purposes and scientific education in general.en
dc.description.abstractTato habilitační práce se věnuje nejprve nalezení a odvození teoretického postupu modelování elektrické vodivosti tkaných textilií. Tento návrh je následně experimentálně ověřen, pomocí měření na vyrobených vzorcích. S využitím těchto výsledků práce pokračuje využitím modifikovaných postupů odvození elektromagnetické stínící účinnosti nehomogenních 3D struktur, kdy se podařilo dospět k novému způsobu analytického popisu elektromagnetické stínící účinnosti elektricky vodivých tkaných textilií. Navržený popis platí pro vybrané typy elektricky vodivých textilií, realizovaných technologií tkaní. Základním využitým pozorováním, je podobnost struktur tkaných textilií a mřížkových struktur na bázi kovových prvků. Navržený postup modelování je analyticky ověřen pro různé hodnoty elektrické vodivosti použitých přízí, zároveň je provedeno i ověření v experimentu. Výsledkem je nalezení oboru hodnot použitelných elektrických vodivostí přízí, pro které tyto postupy platí s danou chybou. Z pohledu v této práci publikovaných nových postupů modelování elektrické vodivosti i elektromagnetické stínící účinnosti elektricky vodivých tkaných textilií, se jedná o soubor nových poznatků, které významně přispívají k rozvoji mezioborových znalostí a aplikací na rozhraní elektrotechniky a materiálového inženýrství. V práci jsou uvedeny také realizované experimenty i výsledky výzkumu a vývoje aplikací navrhovaných typů materiálů, které pokrývají různé oblasti elektroniky a komunikační techniky, s potenciálem jejich užití v praxi. Publikované příklady a experimenty jistě pomohou čtenáři lépe pochopit rozsah a potenciál aplikací těchto materiálů, zejména v kontextu mezioborové spolupráce. Práce si zároveň klade za cíl působit i jako didaktická podpora a umožnit další využití textu pro výukové a vědecké účely.cze
dc.language.isoenen
dc.source.urihttp://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0027/uv027701.pdf
dc.source.urihttp://www.fibtex.lodz.pl/article1002.html
dc.source.urihttp://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/8434
dc.source.urihttp://ieeexplore.ieee.org/document/5473967/
dc.subjectElectrically conductive textileen
dc.subjectElectrical conductivityen
dc.subjectElectromagnetic shielding efficiencyen
dc.subjectCommunication engineeringen
dc.subjectInterdisciplinary research and applicationen
dc.subjectElektricky vodivé textilní materiálycze
dc.subjectElektrická vodivostcze
dc.subjectElektromagnetická stínící účinnostcze
dc.subjectKomunikační technikacze
dc.subjectMezioborový výzkum a aplikacecze
dc.titleTEXTILE-BASED STRUCTURES IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERINGen
dc.typehabilitacecze
dc.typehabilitation thesis
dc.description.departmentKatedra telekomunikační techniky.
theses.degree.grantorČeské vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra telekomunikační techniky.


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record