Show simple item record

dc.contributor.advisorUrbánek, Jan
dc.contributor.authorČernek, Petr
dc.date.accessioned2017-10-18T07:46:35Z
dc.date.available2017-10-18T07:46:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72782
dc.description.abstractTato práce se zabývá vstupními daty pro analýzu rizik. V úvodu představuje důvody výzkumu, dnešní stav oboru a hypotézu této práce, stanovenou během odborné rozpravy. „Neexistují vhodné metody sběru a hodnocení dat pro analýzu rizik.“ Dále předkládá otázky, na které má tato práce odpovědět. Druhá kapitola definuje důležité pojmy. Kapitola třetí představuje pojem rizikologie, ukazuje vzájemnou provázanost mezi inženýrstvím rizik, spolehlivostí a jakostí. Pochopení této provázanosti je zásadní pro správné používání postupů a metod užívaných při řízení rizik, spolehlivosti a jakosti. Dále se tato práce věnuje analýze rizik, skládající se z identifikace a kvantifikace nebezpečí a kvalifikace rizik. To se děje v kapitole 4. Zde jsou popsány rizika v životním cyklu produktu (kapitola 6) a vybrané metody analýzy spolehlivosti vhodné i pro analýzu rizik se zaměřením na potřebná vstupní data (kapitola 5). Nejdůležitější část práce pojednává o samotných vstupních datech. Možnosti jejich získávání jsou velice důležité pro analýzu, protože nám zároveň napovídají i některé způsoby jejich vyhodnocování. Proto kapitoly 7 a 8 pojednávají o metodách návrhu nového produktu, jmenovitě se jedná o metodiku Design for Six Sigma a metodu Bran a fází (kapitola 7), respektive o metodách využívaných při výrobě a provozu produktu, jako jsou metody Problem Solving (8D report, A3 Problem Solving atd.) a metodika Lean Six Sigma (kapitola 8). Všechna data mají určitou kvalitu (přesnost, úplnost, aktuálnost atd.), kterou je nutno při analýze rizik vyhodnotit a zohlednit. Poslední kapitola tedy ukazuje možnost hodnocení kvality zdrojů vstupních dat pro analýzu rizik pomocí hodnotícího vektoru kvality zdroje dat. V závěru práce jsou shrnuty předchozí kapitoly, popsány přínosy práce a nastíněny další možné směry výzkumu.cze
dc.language.isočeštinacze
dc.subjectAnalýza rizikcze
dc.subjectDatacze
dc.subjectMSAcze
dc.subjectProblem solvingcze
dc.subjectLean Six Sigmacze
dc.subjectDFSScze
dc.subjectVektor kvality datcze
dc.titleMetody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizikcze
dc.typeThesiscze
dc.description.departmentKatedra elektrotechnologie
theses.degree.disciplineElektrotechnologie a materiály
theses.degree.grantorČeské vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra elektrotechnologie
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatika


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record