Show simple item record

DESIGN HELP SLEEPWALKERdc.contributor.advisorKarel Marian
dc.contributor.authorHelfer Miroslav
dc.date.accessioned2017-06-13T12:43:21Z
dc.date.available2017-06-13T12:43:21Z
dc.date.issued2017-06-09
dc.identifierKOS-695600251205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70712
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce je návrh nositelného zařízení určeného speciálně pro somnambulní pacienty (osoby trpící tzv. náměsíčností). Pří mém postupu jsem vycházel z dnes již existujících technologií, zejména s technologií IQRF, jejíž možnosti jsem optimalizoval a využil na maximum. Dalších výchozím faktorem byla dnes již dostupná elektronická zařízení, jejichž stávající design považují za nedostatečný. Primární funkcí mou navrženého zařízení je monitorování polohy pacienta s výstražným zvukovým a vibračním mechanismem, čímž bude možné předejít vážným zraněním. Základní důraz pokládám na to, aby zařízení bylo nenákladné, malé, snadno ovladatelné a intuitivní. Důležitou částí byla také vizuální forma s ohledem na ergonomii. Klíčovým bodem bylo vytvořit účelný produkt s osobitým designem.cze
dc.description.abstractThe aim of my dissertation is a wearable device designed especially for somnambulant patients. In my method, I was first patterned on existing technologies, mainly IQRF, which I optimized and used it maximal capacities. Secondly, I examined available electronic devices and found their design absolutely insufficient. The primary function of the device which I present is monitoring sleeping position of a somnambulant patient which includes a cautionary and vibrating mechanism; hence it helps avoiding serious injuries. I put a special emphasis on cost; small size, easy control and intuitiveness. Another key factor it the visual form of the device with regards to ergonomic. I believe I designed a useful and effective product with a distinctive and original design.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNáměsíčný, somnambulismus, nositelná elektronika, help design, smart healtcze
dc.subjectsomnambulismus, help design, smart healt,sleepwalker sleepwalkingeng
dc.titleDESIGN HELP NÁMĚSÍČNOSTcze
dc.titleDESIGN HELP SLEEPWALKEReng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMíkovec Zdeněk
theses.degree.disciplinePrůmyslový designcze
theses.degree.grantorústav průmyslového designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record