Now showing items 1-4 of 4

  • Ekonomická analýza společnosti Zásilkovna 

   Author: Anna Haubnerová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Hlavním cílem bakalářské práce je provést praktickou ekonomickou a finanční analýzu ve vybraném podniku a navrhnout možná zlepšení. V teoretické části jsou popsány hlavní prvky a metody ekonomické a finanční analýzy. ...
  • Finanční analýza Kiwi.com s.r.o. 

   Author: Rudolf Gessner; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy podniku Kiwi.com s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou představeny nástroje finanční analýzy. Praktická část se ...
  • Posouzení finanční stability vybraných stavebních společností 

   Author: Tereza Herčíková; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tématem bakalářské práce je posouzení finanční stability z teoretického a praktického hlediska. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje pro posouzení finanční stability, které jsou následně aplikovány v praktické ...
  • Posouzení finančního zdraví výrobního podniku 

   Author: Lucie Hertlová; Supervisor: Myšková Renáta; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy a posouzení finanční situace vybrané společnosti. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlena podstata ...