Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vybraných personálních činností v rámci zvolené společnosti 

   Author: Lucie Lepková; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zaobírá vybranými personálními činnostmi z oblasti řízení lidských zdrojů, konkrétně hodnocením zaměstnanců, jejich odměňováním, péčí o zaměstnance a pracovními vztahy. Práce si klade za cíl teoreticky ...