Now showing items 1-1 of 1

  • Finanční analýza a ocenění vybraného podniku 

   Author: Štěpán Vilímek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Obklady Vilímek k 31.12.2020. V teo-retické části diplomové práce jsou popsány základní pojmy a metody, které jsou dále využity v praktické části diplomové práce. V ...