Now showing items 1-1 of 1

  • Profil osobnosti podnikatele a dopad na podnikovou kulturu 

   Author: Zbyšek Samiec; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Němečková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce analyzuje dopad osobnosti vedoucího pracovníka na podnikovou kulturu pomocí dotazníkového šetření a na základě těchto výsledků navrhuje komunikační plán. Tento plán byl navrhnut zejména pro problematické ...