Now showing items 1-2 of 1

    Textbook, creation of study text, didactic tool, curricular documents, curriculum, didactic analysis, specific goals, polygraphy, sheet imposition, sheet assembly, printing master (1)
    učebnice, tvorba učebního text, didaktický prostředek, kutikulární dokumenty, učivo, di-daktická analýza, specifické cíle, polygrafie, vyřazování stran, archová montáž, tisková forma (1)