Now showing items 1-1 of 1

  • Firemní kultura ve vybrané společnosti - Red Bull 

   Author: Zamrazilová Karolína; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Práce se zabývá firemní kulturou ve vybrané společnosti z hlediska teoretických poznatků z nastudované odborné literatury, rozhovoru s HR manažerkou, a vlastního dotazníkového šetření. Cílem bakalářské práce, v teoretické ...