Now showing items 1-1 of 1

  • Získávání a výběr zaměstnanců v České spořitelně 

   Author: Wiedermannová Nicole; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Hruška Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců. Cílem práce je prozkoumat, nakolik se představy zaměstnanců České spořitelny liší od doby nábo-ru až po určitou dobu fungování ve firmě. Následně budou zpracovány ...