Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace didaktických zásad 

   Author: Hocko Radek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Tabi Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Účelem, této bakalářské práce je analyzovat systém vzdělávání a zejména odborné přípravy u Hasičského záchranného sboru s ohledem na využívání didaktických pravidel. Na konkrétním příkladu ověřit použitelnost studijních ...
  • Motivační úlohy pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Author: Zajíček Tomáš; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Tabi Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   V teoretické části bakalářské práce seznamuji s problematikou psychologie hasiče a problematikou obnovitelných zdrojů. Zvláště se soustřeďuji na využití elektrické energie. Je zde propracované fotovoltaické zařízení a ...