Now showing items 1-1 of 1

  • Změna koncepce získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané IT firmě 

   Author: Táborská Adéla; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání a výběru zaměstnanců. Přínosem práce je předložení návrhů a doporučení pro jejich získávání a výběr. Cílem práce je porovnání koncepcí interního a externího zabezpečení ...