Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh štandardov vývoja softvéru pre konkrétny vývojový tím 

   Author: Samuel Valek; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Diplomová práca rieši neštandardnú situáciu konkrétneho softvérového vývojového tímu, ktorý je zložený len z vývojárov na polovičný úväzok. Cieľom práce je navrhnúť plán pre zavedenie a zaviesť opatrenia potrebné pre ...