Now showing items 1-1 of 1

  • Využití projektů ve výuce odborných předmětů 

   Author: Panáček Petr; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V této bakalářské práci se pokouším začlenit projekty do výuky odborných škol se stavebním zaměřením na základě dostupné odborné literatury.Bakalářská práce má dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje ...