Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán rozvoje digitálního produktu 

   Author: Oldřich Stejskal; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato práce shrnuje základní poznatky potřebné k vytvoření podnikatelského plánu pro začínající či malý podnik. V teoretické části je definována možná struktura pod-nikatelského plánu. Jednotlivé kapitoly pojednávají o ...