Now showing items 1-1 of 1

    • Jak zvládat stres v učitelské profesi 

      Author: Machatová Ilona; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Stejskal Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)