Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava společnosti REGONIK CZ s.r.o. na dohledový audit podle požadavků normy ISO 9001:2015 

   Author: Kateřina Hušková; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Hykš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce s názvem „Příprava společnosti REGONIK CZ s.r.o. na dohledový audit podle požadavků normy ISO 9001:2015“ si kladla za cíl zanalyzovat přípravu na první dohledový audit podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 se ...