Now showing items 1-1 of 1

  • Manažerská etika 

   Author: Langerová Anna; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Greifová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tato bakalářská práce pojednává po stále aktuálnějším tématu, kterým je ma-nažerská etika. Jsou v ní obsaženy základní pojmy, teoretický základ a zahrnuje i analýzu v konkrétní firmě a doporučení pro zlepšení stávající situace.