Now showing items 1-1 of 1

  • Whistleblowing 

   Author: Gerychová Kateřina; Supervisor: Pourová Irena; Opponent: Leyer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá fenoménem whistleblowingu jako vysoce aktuálním tématem v České republice, přičemž problematiku zkoumá ze dvou hlavních aspektů. Prvním je existující a připravovaná právní úprava ochrany oznamovatelů ...