Now showing items 1-1 of 1

  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Fryblíková Kateřina; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Chlubnová Julie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Cílem bakalářské práce je prozkoumat a posoudit proces získávání a výběru zaměstnanců v organizaci DEK, a.s., porovnat vlastní zjištění s teoretickými poznatky a navrhnout možná zlepšení procesu získávání a výběrů zaměstnanců ...