Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza systému podnikového vzdělávání vybrané společnosti 

   Author: Fišerová Markéta; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikového vzdělávání ve vybrané skupině společností působících na českém trhu. Jedná se o Skupinu XY, která je tvořena jednou mateřskou společností a dvěma dceřinými. Cílem ...