Now showing items 1-1 of 1

  • Projevy sociálně negativního jednání adolescentní mládeže 

   Author: Fencl Aleš; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Tato bakalářská práce, jež má téma Projevy sociálně negativního jednání adolescentní mládeže, se zabývá problematikou záškoláctví středoškolské mládeže v České republice, jako jednoho z projevů sociálně negativního jednání. ...