Now showing items 1-1 of 1

  • Mystery shopping - metoda strategického marketingu 

   Author: Fara Martin; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se věnuje jedné z metod marketingového výzkumu - Mystery Shopping. Práce shrnuje informace o strategickém marketingu, přibližuje pojem výzkum trhu, speciálně pak metodu Mystery Shopping. V praktické části ...