Now showing items 1-1 of 1

  • Postoje žáků SOŠ k aktivnímu životnímu stylu 

   Author: Eretová Dagmar; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem bakalářské práce je aktivní životní styl současné učňovské mládeže. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části bude popsán aktivní životní styl, jeho složky, faktory a adolescence, jako ...