Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza zaměstnaneckých výhod ve vybrané společnosti 

   Author: Slepičková Kristýna; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Eis Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity ve společnosti 1.SčV, a.s. Je rozdělena na dvě části. První část pojednává o teoretických poznatcích z oblasti řízení lidských zdrojů a systémem odměňování, který je ...
  • Motivace a benefiční programy 

   Author: Nováková Karolína; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Eis Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Ve své bakalářské práci se zabývám pojmy motivace a benefiční programy. V teoretické části jsou zpracovány základní pojmy z odborné literatury, které se týkají této problematiky. V praktické části je představena společnost ...