Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku Decoleta, a.s. 

   Author: Dvořák Milan; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Maialeh Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Decoleta, a.s. ke dni 1.5.2018 pro potenciálního externího investora. Obsahem teoretické části jsou zá-kladní pojmy spojené s oceňováním podniku, nutné postupy při ...