Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace výrobního podniku 

   Author: Adam Fotr; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Šteker Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace výrobního podniku Flídr metal s.r.o. Cílem závěrečné práce je zhodnocení finančního zdraví výrobního pod-niku Flídr metal s.r.o. v období 2014 až 2019 pomocí vybraných ...