Now showing items 1-1 of 1

  • Management volnočasových aktivit – řízení komunikace 

   Author: Adéla Bergerová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Veselá Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá řízením procesu komunikace coby součásti managementu volnočasových aktivit u neziskových organizací. Jejím cílem je analýza struktury komunikace ve vybrané organizaci s následným návrhem řešení ...