Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán začínajícího podniku 

   Author: Ďurkovičová Jana; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro malou, nově otevře- nou kavárnu v Praze. Na základě tohoto plánu, bude autorka schopná posoudit reálnost a životaschopnost projektu, který by chtěla po ...