Now showing items 1-14 of 14

  • Aplikace optovláknových měřících systémů v materiálovém inženýrství a monitorování konstrukcí 

   Author: Jiroutová Dita; Supervisor: Vokáč Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
  • Modul pružnosti betonu - možnosti stanovení, technologické a zkušební vlivy 

   Author: Huňka Petr; Supervisor: Kolář Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
   Od osmdesátých let dvacátého století dochází k velkému stavebnímu "boomu", dominantním materiálem pro celou řadu konstrukcí je beton. Do této doby byla v podstatě základní sledovaná charakteristika betonu pouze jeho pevnost ...
  • Technologie a vlastnosti UHPC 

   Author: Milan Rydval; Supervisor: Kolísko Jiří; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Disertační práce se věnuje technologii a vlastnostem moderního jemnozrnného cementového kompozitního materiálu označovaného běžně UHPC – „Ultra High Performance Concrete“. V případě, kdy je cementová matrice vyztužena ...
  • EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PRVKŮ Z TEXTILNÍHO BETONU 

   Author: Tomáš Bittner; Supervisor: Vokáč Miroslav; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Textilní beton (TRC = Textile Reinforced Concrete) se v posledním desetiletí objevil jako nový, vysoce atraktivní a únosný kompozitní materiál na bázi cementu. Skládá se ze dvou hlavních částí. Především se jedná o již ...
  • Spolehlivost existujících železobetonových konstrukcí 

   Author: Vladislav Bureš; Supervisor: Marková Jana; Opponent: Pukl Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předkládaná dizertační práce je zaměřena na hodnocení spolehlivosti jednotlivých konstrukčních prvků existujících železobetonových staveb, se zvláštním zaměřením na průmyslové skeletové stavby. Tyto stavby, z nichž nejstarší ...
  • Stanovení vybraných a sledovaných technických parametrů povrchu betonu vnitřních částí konstrukcí vodohospodářských staveb v rámci plánované sanace (při zvážení omezujících činitelů při zkoušení) 

   Author: Hana Nohelová; Supervisor: Klečka Tomáš; Opponent: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Disertační práce je zaměřena na zjišťování vybraných technických parametrů v rámci provádění sanací vodohospodářských staveb, zejména vodojemů s důrazem na optimální přípravy povrchu betonu těchto objektů pro sanaci. S ...
  • Tepelně vlhkostní procesy v ostění oken historických objektů 

   Author: Lucie Kudrnáčová; Supervisor: Balík Lukáš; Opponent: Burgetová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-18)
   Stavební konstrukce ostění okna je stavební prvek, který se nachází na každém objektu.
  • HVFAC – betony s vysokým podílem popílku pro stavební praxi 

   Author: Stanislav Řeháček; Supervisor: Šimůnek Ivo; Opponent: Huňka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-18)
   Zkratku HVFAC tedy High Volume Fly Ash Concrete – beton s vysokým obsahem popílku použil pravděpodobně jako první prof. Malhotra koncem osmdesátých let 20. století v USA. Beton označený jako HVFAC se vyznačuje relativně ...
  • EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA SOUDRŽNOSTI UHPC A VÝZTUŽE 

   Author: David Čítek; Supervisor: Kolísko Jiří; Opponent: Pukl Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-18)
   Materiál UHPC (Ultra - High Performance Concrete) se v aktuální době stává stále více využívaným moderním materiálem. Tento jemnozrnný cementový kompozit vyznačující se vynikající trvanlivostí a významně lepšími materiálovými ...
  • Hodnocení spolehlivosti silničních zádržných systémů 

   Author: Michal Kalinský; Supervisor: Marková Jana; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-13)
   Předkládaná disertační práce je zaměřena na využití simulací metodou konečných prvků při posouzení odolnosti a spolehlivosti silničních zádržných systémů, se zaměřením na ocelová svodidla při zatížení nárazem těžkých ...
  • Změny vlastností hydraulických vápenných pojiv vlivem zrychleného stárnutí 

   Author: Dita Frankeová; Supervisor: Vokáč Miroslav; Opponent: Rovnaníková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   (především hydraulická) pojiva procházejí v dlouhočasovém horizontu transformačním procesem, kdy se vlivem působení vzdušného CO2 a vlhkosti mění mineralogické složení i pórový systém. Stanovení výchozí kvality pojiva ...
  • NUMERICKÁ ANALÝZA METODY SPŘAŽENÍ SMYKOVÝMI OZUBY PRO DŘEVO-UHPC KOMPOZITNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE 

   Author: Petr Kněž; Supervisor: Tej Petr; Opponent: Pukl Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
   V rámci disertační práce jsem se soustředil na numerickou analýzu metody spřažení smykovými ozuby pro kombinaci dřeva a ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC či UHPFRC) pro kompozitní mostní konstrukce. Tento typ spřažení ...
  • SPÁRY MEZI SEGMENTY MOSTŮ Z VELMI-VYSOKOHODNOTNÝCH BETONŮ (UHPFRC) 

   Author: Jan Mourek; Supervisor: Tej Petr; Opponent: Pukl Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
   Výstavba mostů segmentovou technologií nabízí rychlou a efektivní alternativu k standardním řešením budování konstrukcí klasickými metodami. Výhodou je zejména minimalizace stavebních procesů na staveništi úzce spojená s ...
  • PŘEDPJATÉ MOSTNÍ TYČOVÉ PRVKY - VÝVOJ A HODNOCENÍ, NOSNÍKY IS-73 

   Author: Jan Šesták; Supervisor: Bouška Petr; Opponent: Bydžovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato disertační práce vychází z aktuální potřeby řešit správu, údržbu a opravy mostních konstrukcí z předpjatého betonu i vzhledem k nedávným haváriím několika mostů s nosnou konstrukcí tvořenou předmětnými nosníky. Práce ...