Now showing items 1-1 of 1

  • Autentizace uživatelů pomocí oční duhovky 

   Author: Pavla Louthánová; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Práce se zabývá rozpoznáváním uživatelů pomocí oční duhovky. Náplní rešeršní části práce je seznámení s biometrickými metodami a systémy pro autentizaci uživatelů. Následně se práce zaměřuje na rozpoznávání oční duhovky. ...