Now showing items 1-3 of 3

  • Falešný přístupový bod na mikrokontroléru s podporou WiFi 

   Author: Vanda Hendrychová; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Wi-Fi sítě poskytující přístup k internetu nás v poslední době obklopují na každém kroku. Kvůli principu jejich fungování je ale velmi obtížné zaručit, kdo je poskytovatelem sítě, ke které se připojíme. Některé přístupové ...
  • Nástroj na analýzu úloh časem řízeného plánovače úloh cron 

   Author: Klejch Petr; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací naplánovaných úloh časového plánovače úloh cron. Cílem této práce je vytvořit nástroj v jazyce Python, který má za úkol analyzovat a najít optimální rozložení úloh v čase.
  • Webové rozhraní pro SANE 

   Author: Pekař Jakub; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)