Now showing items 1-2 of 1

    Accident, rigid barrier, car, safety, tree, slope, column, crash barrier, forehead separate exit, impact, deformation, injury, risk, crash test. (1)
    Dopravní nehoda, pevná překážka, automobil, bezpečnost, strom, svah, sloup, svodidlo, čelo samostatného sjezdu, náraz, deformace, zranění, riziko, nárazový test. (1)