Now showing items 1-6 of 6

  • Detekce rizika u řidičů - začátečníků, preventivní opatření a legislativa 

   Author: Jíšová Jana; Supervisor: Štikarová Jana; Opponent: Bauer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem této diplomové práce "Detekce rizika u řidičů - začátečníků, preventivní opatření a legislativa" je analyzovat problematiku mladých řidičů, jejich častou nehodovost, a především motivaci k jejich chování. V práci ...
  • Problematika přepravy surovin využívaných v potravinářském průmyslu 

   Author: Maršálková Nela; Supervisor: Musil Petr; Opponent: Tichý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Problematika přepravy surovin využívaných v potravinářském průmyslu" je analyzovat současný stav všech možností přepravy uhlí na zadané trase a na základě této analýzy nalézt nejvhodnější druh ...
  • Využití systémů GPS, EGNOS a GALILEO v letecké dopravě 

   Author: Krastenics Petr; Supervisor: Musil Petr; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce je vypracovat materiál sloužící jako vstupní podklad pro pracovníky společnosti CGI IT Czech Republic s.r.o. začínající působit v oblasti satelitní navigace a jejího využití v aplikacích letecké ...
  • Analýza trhu biopaliv 

   Author: Formanová Pavla; Supervisor: Musil Petr; Opponent: Neubergová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Trénink dopravní mobility pro seniory 

   Author: Macháčková Monika; Supervisor: Šmolíková Jana; Opponent: Šachl Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výchova dětí k udržitelné dopravě 

   Author: Rychtáriková Ivana; Supervisor: Šmolíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)