Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza diskrétních nehodových dat 

   Author: Skákalová Barbora; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce se zabývá analýzou diskrétních nehodových dat dopravní nehodovosti silničních vozidel na uzemí hlavního města Prahy. Na naměřených diskrétních nehodových datech jsou provedeny úpravy a popsána práce s nimi při ...
  • Inicializace algoritmu pro bayesovský odhad modelu směsi komponent 

   Author: Mlynářová Tereza; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Testování vybraných dopravních veličin pro jejich použití ke klasifikace 

   Author: Pařízek Tomáš; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)