Now showing items 1-5 of 5

  • Development of the New Generation of Safety Management System in the Aviation 

   Author: Lališ, Andrej
   (CTU in Prague, 2020)
   Safety management is one of the key drivers in the modern aviation responsible for the remarkable safety record of the industry. It is one of the recent tools that bacame a standard for all major aviation stakeholders and ...
  • Dopravní plánování v systémech veřejné dopravy 

   Author: Janoš, Vít
   (Fakulta dopravní ČVUT, 2022)
   Práce se zabývá problematikou dopravního plánování v systémech veřejné dopravy, se zaměřením na osobní železniční dopravu. Jsou představeny jednotlivé kroky dopravního plánování, jakož i vybrané postupy a metody, exaktní ...
  • Advanced Dynamic Testing of Auxetic Metamaterials 

   Author: Zlámal, Petr
   (CTU in Prague. Faculty of Transportation Sciences. Department of Mechanics and Materials., 2022)
   The habilitation thesis is focused on a demonstration of advanced experimental methods for the investigation of the auxetic metamaterial response on high-strain rate loading. Several types of auxetic structures manufactured ...
  • Advanced numerical methods for modelling of elastic wave propagation in solids and contact-impact problems 

   Author: Kolman, Radek
   (CTU in Prague. Faculty of Transportation Sciences. Department of Mechanics and Materials., 2022)
   This habilitation thesis summarizes relevant advancements in numerical modelling of elastic wave propagation in solids and contact-impact problems. The advanced numerical methods for accurate numerical wave modelling in ...
  • Metódy hodnotenia psychofyziologickej kondície pilotov v kontexte tréningu založenom na dôkazoch 

   Author: Socha, Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta dopravní., 2022)
   Habilitačná práca se zameriava na podporu vytváranie podporných ukazatel´ov pre tzv. Evidence-Based Training, teda tréning na základe dôkazov. Práca je koncipovaná formou komentovaného súboru publikovaných vedeckých prác ...