Now showing items 1-2 of 2

  • KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ - RADNICE PRO PRAHU 10 

   Author: Katarína Mikuláková; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Papp Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práca sa zaoberá riešením Kubánského námestia (Praha 10) a návrhom novej radnice v jeho osi. Problematika výstavby nových radničných objektov je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou riešenou mestskými časťami, z dôvodu ...
  • RADNICE PRO PRAHU 10 NA KUBÁNSKÉM NÁMĚSTÍ 

   Author: Marta Malenka; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Vít Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cieľom práce je pretvorenie Kubánskeho námestia, ktoré oplýva nevyužitým potenciálom lokáleho centra. Návrh má za cieľ využitie súčasných kvalít, modernizácu verejnej plochy a parku a doplnenie priestoru o novú budovu ÚMČ ...