Now showing items 1-1 of 1

  • Obytný blok, Milano 

   Author: Nicole Kislanová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalarska práca spracúvajúca koncept obytného bloku v Miláne (Taliansko), navrhnutého už skôr ako zadanie ateliéru. Elaborát pozostáva z architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie, vrátane výkresov profesií.