Now showing items 1-1 of 1

  • PŘÍSTAVIŠTĚ PRO HAUSBÓTY NA ŘECE VLTAVĚ V BÝVALÉ OBCI JAROSLAVICE 

   Author: Daněk Dominik; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Krupauer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem diplomové práce bylo navržení přístaviště pro hausbóty v bývalé obci Jaroslavice. Urbanistický návrh měl být zakomponován tak, aby vznikla nová náves a byl umožněn budoucí rozvoj obce. Hlavním záměrem bylo vytvořit ...