Now showing items 1-1 of 1

  • DOSTAVBA DOMOVNÍHO BLOKU MEZI ULICEMI PLZEŇSKÁ A VRCHLICKÉHO, PRAHA 5 

   Author: Jitka Kuskovová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Práce se zabývá dostavbou městského bloku v pražských Košířích. Jedná se o prostor vymezený ulicemi Plzeňská a Vrchlického, který je diagonálně protknut ulicí Starokošířskou. Předmětem práce je doplnění zástavby v proluce ...