• FAKULTA UMĚNÍ A HUDBY - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 

      Autor: Holubová Kateřina; Vedoucí práce: Hlaváček Dalibor; Oponent práce: Kupka Radovan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
      Diplomová práce reaguje na myšlenky Ostravské univerzity, která má představu o vybudování nového univerzitního areálu, konkrétně Fakulty sportu a Fakulty umění. Území, které by mělo pro tyto účely sloužit, se nachází v ...