Now showing items 1-1 of 1

  • Nuselský pivovar 

   Author: Nechajová Ivana; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Zadaním mojej bakalárskej práce bola revitalizácia pivovaru v pražskej mestskej časti Nusle. Nuselský pivovar je kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti je v zanedbanom stave a len s veľmi obmedzeným prístupom pre verejnosť. ...