Now showing items 1-17 of 17

  • Bytová stavba - zelený pás pod zámkem 

   Author: Brych Ondřej; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
   Bytový dům se nachází v Michově Hradišti na podlouhlém dvouúrovňovém pozemku. Na jedné, vyšší severní úrovni, se dům tváří jako zástavba rodinných domků, navazující tak na sousední čtvrt, ale i přesto si zachovává kompaktnost ...
  • Dům u kláštera, Žatec 

   Author: Vitásek Šimon; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Vaníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Hlavní myšlenkou projektu je regenerace jednoho z bloků Pražského předměstí v Žatci. Dům uzavírá klášterní zahradu, nabízí celkem 24 bytů a další funkce v parteru. Dům je podsklepen 2 patry podzemních garáží. Je v přímém ...
  • Horský bufet pod Velkou Deštnou 

   Author: Michaela Térová; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Zadáním mé bakalářské práce byl návrh horského bufetu. Pozemek, na němž se objekt nachází je v Orlických horách přímo pod vrcholem Velké Deštné 1 105 m.n.m. Na pozemek nejsou přiváděny žádné inženýrské sítě, proto jsem ...
  • Horský bufet, pod Velkou Deštnou 

   Author: Tereza Krákorová; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem dokumentace pro stavební povolení je projekt Horského bufetu, který se nachází pod nejvyšším vrcholem CHKO Orlických hor, Velká Deštná, v 1 105 m.n.m. BPV. Místo je cílem několika turistických tras a objekt slouží ...
  • Hudební a divadelní inkubátor, Kolín 

   Author: Vlach Filip; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tématem této práce je navrhnout novostavbu multifunkčního sálu do historického prostředí paátkové rezervace města Kolín.
  • Knihovna, Žatec 

   Author: Tesková Sylvie; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Vaníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Navrhovaným objektem je městská knihovna v Žatci. Stavba se nachází na Pražském předměstí nedaleko historického centra města. Předmětem řešení bylo nároží bloku sousedícího s klášterní zahradou.
  • Komunitní bydlení 

   Author: Anna Králová; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu pro komunitní bydlení. Tvoří jej dva stejné vzájemně posunuté kvádry s pavlačemi vymezující a chránící prostor společného dvoru.
  • Komunitní centrum s kavárnou, Mladá Boleslav, Nad Štěpánkou 

   Author: Anastasia Speller; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrženosu stavbou je komunitní centrum s kavárnou umístěné ve svahu nad Štěpánkou v Mladé Boleslavi. Hmota, ve které se nachází kavárna půdorysem kopíruje tvar Archimédovy spirály.
  • Mladá Boleslav - Nad Štěpánkou 

   Author: Eliška Nakládalová; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Kukral Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Lokalita v Mladé Boleslavi, Třída T.G.Masaryka, nám umožňuje jedinečný výhled na park Štěpánka a navazuje na historickou obchodní část města. V současné době je tato lokalita zanedbána a tvoří ji výstavba ze 70.let 20.století. ...
  • Multifunkční centrum 

   Author: Yana Metenko; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Kukral Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Multifunkčné centrum nachádza sa v Mladej Boleslavy. Ponuka možnosti športovania, trávenia voľného času a parkovania. Prepojením s exteriérom láka obyvateľov okolitých bytových domov a vytvára plnohodnotný priestor pre ...
  • Návštěvnické centrum Josefov 

   Author: Rissová Kateřina; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Rydlo Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Navrhuji návštěvnické centrum, které doplňuje opevnění pevnosti v místě bývalé brány. Symetricky umístěné budovy slouží jako informační centrum s výstavním sálem a výukové centrum.
  • Proluka u náměstí 

   Author: Bursík Tomáš; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Doplnění proluky bytovou stavbou s obchodním parterem, podzemní garáží a zeleným vnitroblokem.
  • Sportoviště u Jizery 

   Author: Pelech Anton; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-17)
   Zpracování realizačního projektu pro architektonickou studii Sportoviště u Jizery v Mnichově Hradišti
  • Sportovně relaxační centrum, Žatec 

   Author: Zörklerová Monika; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Vaníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Navržené sportovní centrum je situováno v části města Žatce zvaném Pražské předměstí. Navrhovaná funkce objektu je sportovní centrum doplněné o relaxační provozy. Objekt je součástí přestavby části bloku.
  • Sportovní středisko, Přepychy 

   Author: Tetyana Boychenko; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Vejvoda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá budovou sportovního centra v malé obci Přepychy v Královehradeckém kraji. Cílem bylo vytvořit místo, které by motivovalo mladé občany ke sportování, místo k setkávání a odpočinku. V okolí budovy ...
  • Školka mezi paneláky 

   Author: Bohdan Berezovskyi; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Budova vzniká na prazdném prostoru mezi panelovou zástavbou z 70. let. Hlavním cílem byla revitalizace zanedbaného prostoru, jeho oživení. Jedná se o dvoupodlažní, zapuštěný do terénu objekt. Stavba má obdélníkový půdorys ...
  • Základní umělecká škola, Žatec 

   Author: Hanzlíková Veronika; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Vaníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Základní umělecká škola se nachází v Žatci nedaleko historického centra města v části zvané Pražské předměstí.