Now showing items 1-1 of 1

  • Vysokoškolské koleje, Pod Slovany 

   Author: Jakub Kuchař; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrhuji vysokoškolské koleje s kavárnou a vinárnou. Mojí snahou je oživit zbytkový prostor vniklý nepříznivými terénními podmínkami. Na ty se snažím reagovat a blokovou zástavbu Nového Města obohatit o novou hru s hmotou.