Now showing items 1-3 of 3

  • Komunitní bydlení 

   Author: Anna Králová; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu pro komunitní bydlení. Tvoří jej dva stejné vzájemně posunuté kvádry s pavlačemi vymezující a chránící prostor společného dvoru.
  • Komunitní centrum s kavárnou, Mladá Boleslav, Nad Štěpánkou 

   Author: Anastasia Speller; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrženosu stavbou je komunitní centrum s kavárnou umístěné ve svahu nad Štěpánkou v Mladé Boleslavi. Hmota, ve které se nachází kavárna půdorysem kopíruje tvar Archimédovy spirály.
  • Školka mezi paneláky 

   Author: Bohdan Berezovskyi; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Budova vzniká na prazdném prostoru mezi panelovou zástavbou z 70. let. Hlavním cílem byla revitalizace zanedbaného prostoru, jeho oživení. Jedná se o dvoupodlažní, zapuštěný do terénu objekt. Stavba má obdélníkový půdorys ...