Now showing items 1-1 of 1

  • Komunitní centrum s kavárnou, Mladá Boleslav, Nad Štěpánkou 

   Author: Anastasia Speller; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrženosu stavbou je komunitní centrum s kavárnou umístěné ve svahu nad Štěpánkou v Mladé Boleslavi. Hmota, ve které se nachází kavárna půdorysem kopíruje tvar Archimédovy spirály.