Now showing items 1-1 of 1

  • Dům v proluce, Palackého ulice 

   Author: Alžběta Kroupová; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Ulrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Jedná se o novostavbu v proluce v ulici Palackého v Praze, budova má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Slouží jako komunitní centrum pro seniory a administrativní budova s vedlejšími funkcemi jako je kavárna, přednáškový sál.