Now showing items 1-8 of 8

  • Bytový dům na rohu, Nusle 

   Author: Ľubica Malinaričová; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Úlohou zadania bolo navrhnúť stavbu, ktorá by doplnila prázdne miesto v bytovom bloku v mestskej bytovej zástavbe v Nusliach, tak, aby rešpektovala a funkčne a esteticky pozitívne prispela k existujúcej zástavbe. Výsledkom ...
  • Bytový dům, Mečislavova ulice 

   Author: Mikita Akbirau; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Projekt bytového domu se nachází v Praze, v městské části Praha 4 Nusle na jižní straně bloku v Mečislavové ulici.Bytový dům má celkem šest nadzemních a také dvě podzemní podlaží sloužící jako společný parking pro dalších ...
  • Kampus plus 

   Author: Anastasia Kruch; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem bakalářské práce je administrativní budova, která se nachází v Praze, Strahov. Budovu tvoří dvě nezavislé na sobě části : třipatrová dlouhá budova kolejů a sedmipartová věž kanceláří. Káždá budova má dva podzemních ...
  • Kampus plus 

   Author: Yekaterina Kaidalova; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Navrhuji novou výstavbu v oblastí počítačových věd na Strahově - Výzkumné centrum uměle inteligence a strojového učení. Budoucí rozvoj těchto inovativních a pro univerzitu strategických aktivit potřebují nové prostory a kapacity.
  • Kampus plus 

   Author: Anastasiia Popova; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Navrhuji výzkumné centrum umělé inteligence v Praze 6 na Strahově. Mojí snahou je vybudovat nový prostor pro výzkum a vědu, a zároveň obohatit a oživit současný stav studentského areálu, v němž se navržená budova nachází.
  • N x Nusle!!! - administrativní dům Otakarova 

   Author: Jonáš Jakůbek; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Projekt zpracovává návrh administrativní budovy na pozemku atypického tvaru blízko železnice a hlavní ulice Otakarova. Navržený objekt splňuje soudobé požadavky na administrativní budovy. Řešením je osmipodlažní stavba, ...
  • Nuselský pivovar 

   Author: Nechajová Ivana; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Zadaním mojej bakalárskej práce bola revitalizácia pivovaru v pražskej mestskej časti Nusle. Nuselský pivovar je kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti je v zanedbanom stave a len s veľmi obmedzeným prístupom pre verejnosť. ...
  • Vysokoškolské koleje, Pod Slovany 

   Author: Jakub Kuchař; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrhuji vysokoškolské koleje s kavárnou a vinárnou. Mojí snahou je oživit zbytkový prostor vniklý nepříznivými terénními podmínkami. Na ty se snažím reagovat a blokovou zástavbu Nového Města obohatit o novou hru s hmotou.