Now showing items 1-1 of 1

  • Vnitroblok a veřejné prostranství bytového domu, Novovysočanská 14, Praha 

   Author: Tereza Sladká; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Zdebská Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Smyslem práce bylo navrhnout takové úpravy stávajícího vnitrobloku, které podpoří jeho prostorové kvality a doplní jej o prvky utvářející hierarchii v intimitě jednotlivých prostor. Prostor vymezený čtyřpodlažními dvorními ...